De partners van Old Passioned

Vanuit onze ledenorganisatie PGGM&CO ontwikkelen we voor onze ruim 700.000 leden aanvullende producten en diensten op het gebied van persoonlijke financiën, zorg, wonen en werk. PGGM&CO wil leden écht helpen bij het verstevigen van hun persoonlijke en financiële balans.
Lees er hier meer over.

NVG-knows stelt zich ten doel kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en kennistoepassing te stimuleren op het terrein van de natuur- en sociaal-wetenschappelijke aspecten van ouder worden en ouderdom.

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Gezamenlijk bestrijden en voorkomen we eenzaamheid, verminderen kwetsbaarheid en bevorderen we    zelfredzaamheid met als doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst.

De sponsors van Old Passioned

That’s Lifecoach – thatslifecoach.nl

Advisaris – advisaris.nl